Kategori: Kunsthistorie

Pablo Picassos “Les Demoiselles d’Avignon” Del 2

Allerede i Manets Olympia, Matisses The Blue Nude, og i noen av Gauguins bilder begynner arketypene av den “primitive” og den “prostituerte” å bevege seg over i hverandre, men det er ikke før Les Demoiselles d’ Avignon, at de ble kombinert helhetlig til en og samme figur. Fra et psykoanalytisk ståsted er ambivalente følelser av redsel og tiltrekning angående […]

1950-tallets Abstract Expressionism: Fra Pollock til Twombly

Action Painting Den amerikanske maleren Jackson Pollock (1912–1956) regnes som oppfinneren av det såkalte action painting, og som viktig veibereder for abstrakt ekspresjonisme. I disse action paintings “kaster” og drypper Pollock farger over store lerretet, tildels i sirkelbevegelse, og bygger på denne måten opp komplekse og fraktal-lignende lag. Ofte benytter han seg av trepinner og stanger, istedenfor pensler. Pollocks […]

Manets “Olympia” og det kvinnelige blikk

  Eduard Manets “Olympia” fra 1886 hadde sjokkerende virkning da det først ble utstilt i Paris. Den portretterte kvinnens utleverende og nakne posering står i kontrast til hennes utfordrende blikk, også kalt “the gaze”, rettet direkte mot betrakteren. Denne holdningen sto i stor grad i kontrast til Manets samtids konvensjoner og normer i forhold til kjønnsroller Hennes utfordrende […]

Caravaggios autentisitet og innflytelse

  Den italienske kunstneren Caravaggio levde fra slutten av 1500-tallet til midten av første halvdel av 1600-tallet. Formelt er Caravaggio i stor grad påvirket av Tintoretto og Raphael. Spesielt Tintorettos Ecce Homo med sitt psykologiserende chiaroscuro lys ser ut til å ha påvirket den unge Caravaggio. Caravaggio regnes som en av de mest innflytelsesrike av barokkens malere, som etterlot et […]

Anselm Kiefer: Kunst etter Nazismen

  Akkurat som for mange tyske kunstnere av sin generasjon, var en sentral problemstilling Anselm Kiefer (født 1945) sto overfor, hvordan man kunne skape kunst etter Nazismen og Holocausten, uten å estetisere. Med den tyske filosofen Theodor Adornos utsagn at “å skrive et dikt etter Auschwitz ville være barbarisk”, måte et nytt språk, et nytt […]

Fra Cézanne til Picasso

“Verismilitude”, fra det latinske “veritas”, sannhet, og “similis”, lignende, betegner i kunsthistorien hvor nær den fysiske, sansbare virkeligheten en kunstnerisk representasjon er. Dette åpner opp for et flertall av grunnleggende filosofiske problemstillinger, mest prominent hva nettopp virkelighet er. All virkelighet er basert på sansing, på persepsjon. Men nettopp denne persepsjonen er ikke bare bundet til […]

Sjangerhierarkiet i kunsten

  Den hierarkiske inndelingen av malerityper i sjangere har sin opphav i de italienske kunstakademiene på slutten av 1500-tallet, og ble raskt adaptert og oppretthold til langt ut på 1800-tallet i resten av Europa. Selve ordet ”genre” er av fransk opprinnelse og betyr ”type”. Opprinnelig skilte inndelingen mellom hovedkategoriene ”peinture d’histoire”, altså historiemaleri og ”peinture […]

Primitivistiske innflytelser på ekspresjonismen

  På slutten av 1800- og starten av 1900-tallet fantes det flere så kalte “primitive” innflytelser og tendenser innenfor billedkunsten. Sammen med ekspresjonismen kom disse til å påvirke og utvikle en av de mest sentrale og revolusjonerende kunststrømningene i århundret, Kubismen. Det kan spekuleres, hvorvidt avant-gardens interesse for det eksotiske hadde “taktiske” grunner og motivasjoner, men ønsket om å bevege seg utenfor tradisjonen, om det nå […]

Pablo Picassos “Les Demoiselles d’Avignon” Del 1

  Et sentralt, om ikke det mest sentrale verket i det første tiåret av århundet, er Pablo Picassos Les Demoiselles d’Avignon fra 1907. På bildet er til sammen fem nakne kvinnefigurer avbildet, de fleste av dem stående, noen av dem sittene. Mens tre av kvinnene har ansikt malt i Picassos allerede etablerte “iberisk-hode” stil, er av to ansiktene i bildets venstre […]

Rembrandt: Landskap med God Samariter

  I Rembrandt van Rijns (1606–1669) Landscape with the Good Samaritan peker tittelen mot bibelparabelen om Den barmhjertige samaritan, og setter dermed bildet i parabelens kontekst. I parabelen forteller Jesus sine disipler om nestekjærlighet og illustrer dette ved å fortelle historien om en mann som blir overfalt på vei til Jerusalem, og som halvdød etterlates […]

luxury-travel