Stinestine.no Kunsthistorie Caravaggios autentisitet og innflytelse

Caravaggios autentisitet og innflytelse 

Den italienske kunstneren Caravaggio levde fra slutten av 1500-tallet til midten av første halvdel av 1600-tallet. Formelt er Caravaggio i stor grad påvirket av Tintoretto og Raphael. Spesielt Tintorettos Ecce Homo med sitt psykologiserende chiaroscuro lys ser ut til å ha påvirket den unge Caravaggio.

Caravaggio regnes som en av de mest innflytelsesrike av barokkens malere, som etterlot et verk som på virket ikke bare sine samtidige, men også generasjoner av kunstnere gjennom flere århundre: Om det er i billedkunsten, innen fotografi, eller helt frem til mediet film.

I motsetning sin samtidige Annibale Carracci, er Caravaggio ikke opptatt av å finne det klassiske skjønnhetsidealet, men av det “sanne” og autentiske. Dette blir spesielt tydelig når han gjengir scener fra Bibelen. Hans gjengivelse av Jesus disipler er ikke idealisert eller opphøyd. Tvert i mot ser de ut som om Caravaggio malte dem rett fra gaten i Roma. Det er denne autentisiteten, og stoffligheten, blandet med hans mesterlige og psykologiserende bruk av chiaroscuro- og tenebrosso-lyssetting, som gjorde at Caravaggio påvirket en rekke malere, ikke bare i Spania i form av Velazquez, men også i Flandern i form av Peter Paul Rubens.

luxury-travel