Stinestine.no Kunsthistorie Théodore Rousseau: En tidlig realist

Théodore Rousseau: En tidlig realistThéodore Rousseau (1812–1867) var en av de ledende malere i Frankrike innenfor landskapssjangeren i sin samtid. Sterk påvirket av romantikken, begynte Rousseau å male i en tid, der landskaps-sjangeren ble objekt for stadig mer eksperimentering, og som følge av dette, begynte å klatre oppover i sjangerhierakiet. Rousseau tilhørte den så kalte Barbizon skolen, en gruppe malere som tenderte mer mot naturalismen. Inspirert av romantikkens søk for ensomhet og enhet i og med naturen, vendte de seg allikevel vekk fra romantiske malernes pittoreske uttrykk, og mot en mer realistisk uttrykksmåte, som skulle avbilde landskapet for dets egen skyld. Rousseaus Barbizon Landscape (Fig. 2) er et eksempel på den voksende naturalismen. I motsetning til romantikkens malere, som for eksempel Caspar David Friedrich, tillegges landskapet ikke noe overnaturlig eller atmosfærisk. Målet er å avbilde den så naturlig, og fritt for kunstnerisk eksperimentering eller stilisering. Det er derfor ikke rart, at Rousseau var en mester i plein air maleri, altså friluftsmaleri

Med sin naturalistiske avbildning av naturen mangler landskapet til Rousseau mye av romantikkens dramatikk. Det som forsøkes å løftes frem er landskapets og naturens immanente skjønnhet, som ikke må settes i en allegorisk kontekst for å kunne verdsettes.

luxury-travel