Stinestine.no Kunsthistorie Nicholas Poussin: “Landskap med Orfeus og Euridike”

Nicholas Poussin: “Landskap med Orfeus og Euridike” 

Bildet “Landscape with Orpheus og Euridice” er malt av den franske maleren Nicholas Poussin (1594–1665) Tittelen fungerer også her som referanse til det litterære, i dette tilfellet til den antikke myten om lyrespilleren Orpheus, som forsøker å gjenvinne sin elskede Euridice fra underverden, etter at hun døde av en slangebitt.

Generelt er bildet mer lineær enn malerisk. Nesten alle elementer har mer eller mindre tydelige omrisslinjer, til og med skyene. Fargene er saturerte og til tross for visse skyggede arealer, er det relativ svak chiaroscuro. Dette skyldes hovedsakelig at skyggene er relativt transparente, slik at den underliggende fargen skinner gjennom. Figurer i Poussins landskapsmalerier er ofte kun tilstede for å vise størrelsesforholdene. Men i Landscape with Orpheus og Euridice tilfører de mange figurene ikke bare en form for dybde og dynamikk, men forestiller også mytologiske figurer. Den lyrespillende Orpheus i bildets venstre hjørne drar på seg oppmerksomheten, hovedsakelig på grunn av sin røde kåpe, som står i komplementær kontrast til de ellers dominerende grønfargene i bildet. Den stående kvinneskikkelsen sentralt i bildet er mest sannsynlig Euridice, som hører på sin elskedes spill.

Til tross for visse urovekkende elementer, som den brennende borgen i bakgrunnen og den forskrekket løpende jenta i midten av bildet, fremstiller maleriet en harmonisk tilstand som er i ferd med å bli avbrudd og forstyrret av noe urovekkende.

luxury-travel