Stinestine.no Uncategorized Videokunst handler om skaperglede!

Videokunst handler om skaperglede!Tar du turen innom Kunsthall Trondheim kan du bli bedre kjent med en skjult side ved Trondheims- og Norges kunsthistorie. Byen huser Trondheim kunstskole (dagens Kunsthall Trondheim) som har mye av æren for innholdet i dagens kunst. Selv om vi alle har kjennskap til de moderne tekniske løsninger idag, var det en gang et helt nytt tema hvorvidt det var en del av kunsten eller ikke. Det har alltid vært diskusjoner om hva som skal være en del av kunstfeltet, innenfor eller utenfor. Det var dog ikke før på 1970-tallet ved forhandlinger mellom kunststudentene og departementet at det ble laget en utredning om nye media for kunst! Idag er videokunsten og se overalt i samfunnet og den spede begynnelsen var blant annet i Kunsthall Trondheim. Skolen var først ut med å investere i videoutstyr og lage videokunst i Skandinavia med tidligere kunststudent Daren i spissen. Se Darens tidligere videokunst ved Kunsthallen idag.

Alle redskaper skulle inn i skolen!

Trondheim Kunstakademi har huset flere av dagens kjente kunstnere. Det var også her at en viktig del av Trondheims og Norges videokunst startet. Da kunstskolen, dagens Kunsthall Trondheim var i støpeskjeen på 1970-tallet var situasjonen en annen sammenlignet med idag. Studentene var enda mer politisk engasjert og hadde større innflytelse på utviklingen av kunsten. En av disse var kunstneren Oddvar I. N. Daren. Sammen med andre elever den gang, bedre kjent som “Nye alle fem”, tok de inn alle redskaper i skolen. Historisk sett var dette faktisk starten på selve intermedia-avdelingen bedre kjent som dagens videokunst. Den gang var dette noe helt nytt i samfunnet og i diskusjonene hva som skulle inngå i undervisningen var studentene i forhandlinger med kulturdepartementet. Performance og film skulle inn i undervisningen hvilket studentene gikk i bresjen for. Daren refererte til Kittelsen da departementet spurte om hvorfor videokunsten skulle inn i kunsten. “slik Kittelsen fortalte med blyant kan også vi fortelle historier fra vår tid. Idag er de fleste tekniske løsninger akseptert, men den gang var det ikke enkelt å få gjennomslag for de nye kunstuttrykkene.”

Vi kan lære av fortidens kunstnere!

Selv om kunststudentene i Trondheim hadde lite penger og rutte med på 1970-tallet anvendte de virkelig rammene for å skape god kunst. Man tok mye bedre vare på mulighetene og kunstnerne synliggjorde situasjoner som egentlig allerede eksisterte. Dette kan vi alle lære noe av også idag. Kunstnerne hadde en humoristisk holdning til sin kunst, god kontakt med byen, de jobbet med de visuelle inntrykkene og mulighetene som var. Darens verk var en del av utstillingen “Stille Revolt” i 2016 ved Museet for samtidskunst i Oslo. Her kunne man se norsk prosess- og konseptkunst fra 70- og 80-tallet. Ifølge Daren er det flott at man tar inn slik kunst i museene idag! “Ikke-kommersiell kunst handler om å vise en ekte skaperglede. Lenge hadde slik kunst blitt forsømt, 30-år for å være nøyaktig, helt inntil ikke-kommersiell kunst også ble en del av kunsten på 1970-tallet.” Finn din favoritt blant flere kontinentalsenger og len deg tilbake med dine favorittkunstnere.

luxury-travel