Stinestine.no Kunsthistorie Paul Klee: “Linjens spasertur”

Paul Klee: “Linjens spasertur” 

“A drawing is simply a line going for a walk”, er et sitat av den sveitsiske kunstneren Paul Klee (1879–1940)  , og gjenspeiler utmerket det lekne, men samtidig høyst imaginative forholdet Klee hadde i sitt kunstnerskap. Hans intuitive tilnærming innebærer en stor frihet til å la tilfeldigheter spille inn. Pennen eller blyanten fungerer, med hånden som bindeledd, som forlengelse av kroppen, som, intuitivt styrt av hjernen, følelsene og intuisjonen, vandrer over papiret. Disse spontane tegningene, med sitt ofte naive preg, bærer spontanitetens kraft: Det er det ikke pre-mediterte, konstruerte, men det spontane, som med letthet har blitt til. Denne tilnærmingen kan minne om Pablo Picassos sitat om kreativitet, at han “ikke leter, men finner”.

Dette er en av grunnene Klee kan ses på en foregripelse av den abstrakte-eksprejsonismens “gestural paintings”, hvor selve kroppens rolle i maleprosessen, kroppen som etterlater et spor, som både konnoterer et bilde, og en aktivitet som har funnet sted.

Paul Klees kunst blir ofte beskrevet med adjektiver som “barnslig” eller “naivt”. Men hva betyr naivitet, eller barnslighet, i denne sammenhengen? Paul Klees sitat om at kunst “ikke gjengir, men synliggjør” viser vei: Det handler om den unike kunstnerens visjon, som skaper sitt eget fantasifulle univers.

luxury-travel